INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PRODUKTY

Publikacja już 941 opisów informacji o zawodzie dostępna w bazie INFOdoradca+.

Szanowni Państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza Infodoradca+. Opublikowanych zostało 941 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 opisów. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów.


Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

Aktualizacje informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) po akceptacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej będą sukcesywnie zamieszczane. Poniżej prezentujemy 10 opisów zawodów wydrukowanych w projekcie w nakładzie 1000 egzemplarzy:PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube