INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PRODUKTY

Szanowni Państwo

Na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza danych Infodoradca+ Informacje o zawodach. Opublikowanych zostało 1000 opisów informacji o zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych informacji o zawodach zwartych w bazie oraz z innych produktów projektu zamieszczonych poniżej.

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia:

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

 

Inne produkty projektu

 

Pokazowe (wydrukowane) opisy informacji o zawodach

 1. Andragog
 2. Doradca zawodowy
 3. Specjalista pracy socjalnej
 4. Pracownik socjalny
 5. Opiekunka dziecięca domowa (niania)
 6. Mediator
 7. Specjalista ochrony środowiska
 8. Monter stolarki budowlanej
 9. Kosmetyczka
 10. Instruktor nauki jazdy
 11. Kierownik placówki wsparcia dziennego
 12. Dyrektor ośrodka adopcyjnego
 13. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
 14. Wychowawca małego dziecka
 15. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 16. Asystent rodziny
 17. Specjalista do spraw adopcji
 18. Rodzic zastępczy
 19. Prowadzący rodzinny dom dziecka
 20. Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

 

Opisy informacji zawodach opracowane w ramach pilotażu

 1. Technik gospodarki odpadami
 2. Sprzątaczka biurowa
 3. Tajemniczy klient
 4. Trener osobisty
 5. Bibliotekoznawca

PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube