INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

AKTUALNOŚCI

22 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144873


9-10 października 2018 r.

W dniach 9-10 października br. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, w którym wzięli udział pracownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ze wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele projektu INFODORADCA+. Było to doskonałe miejsce na promocję projektu i jego produktów. Ekspert Kluczowy ds. tworzenia Informacji o Zawodach, Krzysztof Symela, poprowadził prezentację „Projekt INFODORADCA+. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy”.


Linki:

Prezentacja Zespołu Roboczego


18 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143826


17 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143562


25 września 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


11 września 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136430


7 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135818


4 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134985


20 sierpnia 2018 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132067


20 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125900


13 lipca 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


9 lipca 2018 r.

IPISS

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


9 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1123620


19 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119758


12 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118051


6 czerwca 2018 r.

CIOP-PIB

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115987


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116359


30 maja 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113289


29 maja 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114737


25 maja 2018 r.

PBS Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego


17 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111715


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111800


15 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110863


10 maja 2018 r.

Rozpoczynamy na szeroką skalę kolejny etap tworzenia opisów informacji o zawodach, z udziałem partnerów społecznych, w tym w szczególności instytucji rynku pracy, organizacji pracowników oraz pracodawców, samorządów gospodarczych, stowarzyszeń branżowych i zawodowych. Projekty opisów, wcześniej poddane procesowi walidacji i recenzowania, będą oceniane w ramach tzw. paneli ewaluacyjnych, które są specyficznym rodzajem komisji branżowych, wypowiadających się w imieniu danego środowiska partnerów społecznych. W związku z tym kierujemy do potencjalnych partnerów społecznych ofertę współpracy. Liczymy na udział ich przedstawicieli w pracach paneli ewaluacyjnych, zgodnie z załączonym pismem , któremu towarzyszy list polecający Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .


Linki:

Pismo do Partnerów Społecznych


List polecający MRPiPS


Lista zawodów objętych projektem


25 kwietnia 2018 r.

W dniu 25 kwietnia w Warszawie, z inicjatywy Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbyło się spotkanie dotyczące relacji między projektem Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+ oraz Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rozwijanym w ramach projektów prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Ministerstw – Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz wszystkich pięciu partnerów, realizujących projekt. Przedyskutowano oraz uzgodniono zasady współpracy, zmierzające do zapewnienia spójności działań oraz szerzej – interwencji publicznej w tym obszarze.


24 kwietnia 2018 r.

ITeE-BIP

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


6 kwietnia 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101733


29 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096505


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106595


29 marca 2018 r.

PBS publikuje w Bazie Konkurencyjności Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach


23 marca 2018 r.

IPiSS-BIP

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


22 marca 2018 r.

Publikujemy nasz PODRĘCZNIK Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?


22 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097182


8 marca 2018 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Zapytanie ofertowe


8 marca 2018 r.

Nasze ogłoszenia Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Bazie Konkurencyjności:


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 1, nr sprawy DK/02/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 5, nr sprawy DK/05/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 73, nr sprawy DK/08/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, nr sprawy DK/10/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 81, nr sprawy DK/11/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 82, nr sprawy DK/12/2018


Nasze ogłoszenia w BIP :


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018


29 stycznia 2018 r.

Nasze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:


Wykonanie platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów.


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, nr zapytania 2/ID/2018


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy C, nr zapytania 2/2018/EBR/C


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy A, nr zapytania 1/2018/EBR/A


3 stycznia 2018 r.

15.12.2017r. odbyła się Konferencja „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zobaczyć wstępne produkty w ramach projektu „Infodoradca+”, w tym m.in.: poszerzony model IoZ oraz metodologię.


17 listopada 2017 r.

Zakończył się etap pilotażu Projektu, w wyniku którego powstało pięć Informacji o Zawodach, został opracowany poszerzony model Informacji o zawodach oraz dostosowano metodologię opracowywania Informacji o zawodach do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Dokumenty te będą podstawą dla dalszych prac zespołów eksperckich w Projekcie. Wyniki prac pilotażowych zostały przekazane do akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


16 listopada 2017 r.

W zakładce Lista zawodów dostępna jest lista 1000 zawodów wytypowanych przez MRPiPS do Projektu. Dla każdego z nich opracowana zostanie Informacja o Zawodzie.


8 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie CIOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Projektu z członkami Zespołu Konsultacyjno- Doradczego (przedstawicielami instytucji rynku pracy). W trakcie warsztatu konsultowano wypracowane dotychczas produkty, w szczególności poszerzony model Informacji o zawodach oraz metodologię opracowywania Informacji o zawodach. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie postulowanych i zatwierdzonych zmian do omawianych dokumentów.


2 października 2017 r.

W ramach pilotażu, zespoły eksperckie pracują nad powstaniem Informacji o Zawodach dla pięciu wybranych zawodów:


11 września 2017 r.

Trwają prace nad Zadaniem 1 Opracowanie poszerzonego modelu informacji o zawodach oraz Zadaniem 2 Dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube
tps://www.youtube.com/channel/UC1ATgVf4iveAXD5JruKZmHw?view_as=subscriber"> INFOdoradca+ - kanał na YouTube