INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

KONTAKT

Biuro projektu

Adres: Al. Jerozolimskie 101 lok. 50, 02-011 Warszawa.
Kontakt telefoniczny: 58 621 91 87
e-mail: biuro@infodoradca.edu.plKluczowy personel projektu

Jarosław Zysnarski: Kierownik Projektu
Monika Dryl: Zastępca Kierownika Projektu
Krzysztof Symela: Ekspert Kluczowy ds. tworzenia Informacji o Zawodach
Ireneusz Woźniak: Ekspert Wiodący ds. metodologii opracowywania Informacji o Zawodach
Dorota Koprowska: Ekspert Wiodący ds. promocji Informacji o Zawodach
Stefan M. Kwiatkowski: Ekspert ds. zawodoznawstwaPARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube